Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Pedagogu darbības loma vērtībizglītībā”

Izglītība

Tiešsaistē

N.Pēterāne

15:00

02.12.2021 - 03.12.2021

Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijas sēde