Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Tiešsaistē Zoom platformā

A.Rasčevskis I.Simanoviča

14:00

13.12.2021

Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijas sēde