Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Tiešsaistē Zoom platformā

A.Rasčevskis I.Simanoviča

15:00

02.12.2021

Tiešsaistes akcija "Adventes vainagu parāde"