Karaoke vakars

Kultūra

Biķernieku pagasta kultūras nams

O. Pankova I. Vasiļjeva t. 26293212 kultura@bikerniekupag.lv

18:00

14.05.2022

Dažādu tautu Lieldienu tradīcijas Latvijā