Dažādu tautu Lieldienu tradīcijas Latvijā

Kultūra

Tradicionāls pagasta pasākums.  Uz pasākumu tiks aicināti kaimiņpagasti ar pieredzes un tradīciju stāstiem

Biķernieku pagasta kultūras nams

O. Pankova I. Vasiļjeva t. 26293212 kultura@bikerniekupag.lv

14:00

26.04.2022

Lieldienu pasākums