Lieldienu pasākums

Kultūra

Bebrenes amatierteātra izrāde.

Danskovīte “Tēva meitas”.

plkst. 21.00 Groziņballe kopā ar Artūru Lapu.

Bebrenes pagasta kultūras nams

G. Kolosovska t. 29400255 kultura@bebrene.lv

19:00

22.04.2022

Valentīnas Malaševskas-Stacevičas gleznu izstādes “Ziedi un Putni” atklāšana