Valentīnas Malaševskas-Stacevičas gleznu izstādes “Ziedi un Putni” atklāšana

Prieks, pavasara smarža staro no Valentīnas Malaševskas – Stacevičas darbiem. Autore caur saviem darbiem vēlas pateikt, ka tas, ko tu dari no sirds ir sajūtams gleznās kā pozitīvs lādiņš ikvienam.

Bebrenes pagasta kultūras nams

G. Kolosovska t. 29400255 kultura@bebrene.lv

13:00

12.04.2022

Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un tālāknodošanas projekta “Satiec savu meistaru!” pasākums