Pasākums pagasta senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Mūžam jauni”

Kultūra

Maļinovas pagasta saieta nams

N. Davidova t. 29177540 kultura@malinova.lv

14:00

06.10.2022

“Kartupeļu diena” - rudens ražas svētki