“Kartupeļu diena” – rudens ražas svētki

Kultūra

Sabiedriskais centrs “Laucesa”

V. Kvetkovska t. 65471034 biblioteka@laucese.lv

14:30

16.10.2022

VI Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss “Skani, tēvu zeme!”