VI Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss “Skani, tēvu zeme!”

Seniori

Izstāde, teātru uzvedumi, deju kolektīvu priekšnesumi, muzicēs muzikantu kapella “AMMA”.

Ilūkstes kultūras un mākslas centrs

I. Linarte-Ruža t. 29153408 ilona.linarte@gmail.com

11:00

13.10.2022

Senioru pasākums “Dzīve kā košums”