Novada pašvaldības domes sēde

Pašvaldība

Novada Kultūras centrs “Vārpa”

A.Kucins

27.01.2022

Augšdaugavas novada izglītības iestāžu interešu izglītības skolotāju sanāksme