Augšdaugavas novada izglītības iestāžu interešu izglītības skolotāju sanāksme

Izglītība

Tiešsaistē

I. Zuģicka

14:30

20.01.2022

Finanšu komitejas sēde