Novada pašvaldības domes sēde

Pašvaldība

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

A.Kucins

10:00

16.03.2023

Augšdaugavas novada angļu un vācu valodas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs