Augšdaugavas novada angļu un vācu valodas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs

Izglītība

Tiešsaistē

S.Macijevska

10:00

16.03.2023

Seminārs novada sākumskolas un pirmsskolas skolotājiem