Novada čempionāts vieglatlētikā

Sports

Višķi

J. Hadakova

14:00

20.05.2023

Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas sēde