Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas sēde

Pašvaldība

zoom

A.Pļaskota; V.Kesareva

09:00

19.05.2023

Nekustamo īpašumu izsoles