Novada čempionāts telpu futbolā

Sports

Sventes vidusskola

G.Kucins

18:00

02.02.2023

Jaunatnes lietu speciālistu sapulce