Jaunatnes lietu speciālistu sapulce

Jaunatne

O.Ņikitina

10:00

02.02.2023

Glītrakstīšanas konkurss novada 1. klašu skolēniem „Es jau rakstu!”