Novada 4. klašu skolēnu pētījums dabaszinībās “Mans aizraujošais pētījums”

Izglītība

Izglītības iestādes

G.Pētersone, V.Tolmante

28.04.2022

Seminārs kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas skolotājiem