Norvēģijas delegācijas vizīte Augšdaugavas novadā NFI projekta “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā” ietvaros

Projekti

Višķu pagasts

J.Valaine

18.08.2022 - 21.08.2022

Nekustamo īpašumu izsoles