Nekustamo īpašumu izsoles

Pašvaldība

– nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4450 004 0245 Demenes pagasts.

– zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4446 005 0275 Biķernieku pagasts.

– nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4462 001 0060, Kalupes pagasts.

– nekustamais īpašums “Plūmes” ar kadastra numuru 4435 004 0233, Prodes pagasts.

– zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4488 005 0474 “Rontaļišķi-1”, Sventes pagasts.

– nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4468 009 0269, Līksnas pagasts.

Konferenču zāle

A.Rasčevskis, S.Snetkova

09:00 - 11:30

16.08.2022

Pasākums jauniešiem “Kā runāt, ko darīt, lai sasniegtu vēlamo”