“No pagātnes dzīlēm” foto izstādes turpinājums

Kultūra

Visu maija mēnesi

Pakalpojumu sniegšanas vieta Silavišķi

A. Jefimova t. 26795513

01.05.2024

“Vārīsim zupu no nātrēm” koprades aktivitātes - recepšu un nozaru literatūras/periodikas apskats no grāmatu plauktiem