“Vārīsim zupu no nātrēm” koprades aktivitātes – recepšu un nozaru literatūras/periodikas apskats no grāmatu plauktiem

Kultūra

Visu maija mēnesi

Pakalpojumu sniegšanas vieta Silavišķi

A. Jefimova t. 26795513

01.05.2024

„4. maijs – LR Neatkarības atjaunošanas diena” bibliotēkas literatūras un novadpētniecības materiālu tematisks apskats/ diskusijas