Nekustamo īpašumu izsoles

Pašvaldība

-“274”, Celtnieks, Kalkūnes pagasts
-“1”-1, Višķu tehnikums, Višķu pagasts
-“1”-7, Višķu tehnikums, Višķu pagasts
-“Elektrons, 13”,   Sventes pagasts
-Kastaņu iela 38-6, Ilūkste
-Ezeru iela 9-6, Kalupe, Kalupes pagasts

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

A.Rasčevskis S.Snetkova

09:00 - 12:00

14.06.2022

Nometne sākumskolas vecuma bērniem projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novadā” ietvaros