Nometne sākumskolas vecuma bērniem projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novadā” ietvaros

Jaunatne

Skolas iela 15, Naujenes ciems, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads

J.Valaine

13.06.2022 - 17.06.2022

“Tauru skaņas Vaboles parkā”