Nekustamo īpašumu izsoles

Izsoles

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

09:00 - 11:00

21.02.2024

Zemes vienību nomas tiesību izsoles