Nekustamo īpašumu izsoles:

Pašvaldība

  • “Liesmas”, Prodes pagasts, plkst. 09.00
  • “73”, Varavīksne, Kalkūnes pagasts, plkst. 09.30
  • 4460 004 1131, Kalkūnes pagasts, plkst. 10.00
  • “Pavasaris 114A”, Maļinovas pagasts, plkst. 10.30
  • “43”, Eglīte, Naujenes pagasts, plkst. 11.00
  • “256”, Pavasaris, Maļinovas pagasts, plkst. 11.30

Konferenču zāle

A.Rasčevskis, S.Snetkova

09:00

10.05.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde