Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Konferenču zāle

A.Rasčevskis, S.Snetkova

09:00

24.05.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde