Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde

Pašvaldība

Konferenču zāle

A.Rasčevskis, S.Snetkova

08:30

17.05.2022

Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde