Meža takas Bebrenē 2024

Kultūra

Velobrauciens caur Bebrenes muižas parku un Vērtežu mežu. Sacensību sākums bērniem  plkst.10.30, pieaugušajiem – plkst.12.00.

Bebrene

10:00

01.06.2024

Baznīcu nakts pasākums Bebrenē