Baznīcu nakts pasākums Bebrenē

Kultūra

Piedalās Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, muzicē draudzes kvartets.

Bebrenes Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcā

19:00

01.06.2024

Līgo Višķos