Meteņdienas pasākums “Metens nāca pār kalniņu…” Dziesmas, danči, rotaļas. Aicinām ierasties maskās.

Kultūra

Dvietes pagasta kultūras nams

L. Kūliņa t. 29224062 kulinaliga@inbox.lv

13:00

25.02.2023

Radošā meistarklase “Uzbur mīlestības svētkus pats!”