Radošā meistarklase “Uzbur mīlestības svētkus pats!”

Kultūra

Dvietes pagasta kultūras nams

L. Kūliņa t. 29224062 kultura@dviete.lv

10:00

02.02.2023

Ziemas aizvadīšanas svētki (dziesmas,spēles, sporta aktivitātes,radošas darbnīcas)