’Masku Balle’’

Kultūra

Deju vakars, kura dalībnieki tērpušies maskās

Bebrenes pagasta kultūras nams

21:00

27.10.2023

‘’Lielīšanās un Andelēšanās’’