‘’Lielīšanās un Andelēšanās’’

Kultūra

Tirgošanās ar rudens labumiem, lielāko un neparastāko rudens velšu konkurss.

Bebrenes dzirnavas

11:00 - 13:00

07.10.2023

Galda spēļu vakari