LR proklamēšanas 104. gadadienai veltīts pasākums

Kultūra

Laucesas kultūras nams

N. Mazane, V. Kvetkovska t. 65471034 kultura@laucesa.lv

12:00

15.11.2022

LR proklamēšanas 104. gadadienai veltīts svinīgais pasākums