LR proklamēšanas 104. gadadienai veltīts svinīgais pasākums

Kultūra

”Latvju rakstu zīmes caur cilvēku mūžiem” koncerts. Piedalās Špoģu mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, Kalupes pagasta amatiermākslas kolektīvi.

Kalupes pagasta pārvaldes ēka

I. Ivdra t. 29764597 kultura@kalupe.lv

16:00

15.11.2022

Svecīšu iedegšana un ziedu nolikšana - pieminot Latvijas Brīvības cīņās kritušos varoņus