“Ielīgošana Vecsalienas muižas parkā”

Kultūra

pie Salienas Kultūras nama

J. Ondzule t. 29980399 kultura@saliena.lv

12:00

21.06.2022

Īsākās nakts danči