Īsākās nakts danči

Kultūra

Subates Ezermalas parks

G. Okmane t. 27150854 gunta.okmane@augsdaugavasnovads.lv

22:00

23.06.2022

Zāļu tirgus, ielīgošanas pasākums