Lieldienu tikšanās ar kaimiņpagastiem (koncerts, konkursi, spēlēs)

Kultūra

Biķernieku KN

I. Vasiļjeva t. 28780510 kultura@bikernieki.lv

13:00

05.04.2024

Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu izstāde “Iedvesmai”