Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu izstāde “Iedvesmai”

Kultūra

Bebrenes KN

E. Skrimble t. 28632347 kultura@bebrene.lv

09:00 - 15:00

01.04.2024 - 14.04.2024

Galda spēļu vakari