Lieldienu sarīkojums “Lielo dienu sagaidot”

Kultūra

Dažādas Lieldienu izdarības: šokolādes oliņu meklēšana, olu kaujas, rotaļas, dejas un cienāšanās pie kopīga tējas galda.

Eglaines pagasta kultūras nams

S. Sutiņa-Zutiņa t. 28627831 kultura@eglaine.lv

14:00

09.04.2023

Groziņballe kopā Artūru Lapu