Groziņballe kopā Artūru Lapu

Kultūra

Dvietes pagasta kultūras nams

L. Kūliņa t. 29224062 kultura@dviete.lv

21:00

09.04.2023

Lieldienu koncerts ”Pavasara raibumi” Uzstāsies amatiermākslas kolektīvi.