Lieldienu koncerts ”Pavasara raibumi” Uzstāsies amatiermākslas kolektīvi.

Kultūra

Dvietes pagasta kultūras nams

L. Kūliņa t. 29224062 kultura@dviete.lv

13:00

09.04.2023

Jeļenas Požarskas gleznu izstāde “Pavasara krāsu simfonija”