Lieldienu pasākums “Raiba Lieldieniņa’’

Kultūra

Vokālo un deju kolektīvu uzstāšanās, kā arī spēles un konkursi

Maļinovas pagasta saieta nams

N. Davidova t. 29177540 kultura@malinova.lv

16:00

09.04.2023

Radošā darbnīca “Lieldienas nāk!’’