Radošā darbnīca “Lieldienas nāk!’’

Kultūra

Lieldienu zaķīšu un Lieldienu olu meistarklase lieliem un maziem pagasta iedzīvotājiem

Maļinovas pagasta saieta nams

N. Davidova t. 29177540 kultura@malinova.lv E.Kokina t. 28786660 biblioteka@malinova.lv

15:30

04.04.2023

Līksnas pagasta zemnieku balle “Pirmajam asnam un pumpuram zaļam …”