Lieldienu koncerts “Liela Diena rotājās, es tai līdzi līksmojos!”

Kultūra

Dvietes pagasta kultūras nams

14:00

31.03.2024

Līnijdeju grupas “Atkal” un draugu koncerts “Kopā vienā laivā”