Līnijdeju grupas “Atkal” un draugu koncerts “Kopā vienā laivā”

Kultūra

Dvietes pagasta kultūras nams

17:00

02.03.2024

Lieldienu sagaidīšanas pasākums bērniem (ar tradīciju izzināšanu un radošajām darbnīcām)