Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai veltīts svētku koncerts “Mana un Tava Latvija!”

Kultūra

Uzstājas pagasta SN amatiermākslas kolektīvi

Maļinovas pagasta saieta nams

N. Davidova t. 29177540 kultura@malinova.lv

17:00

17.11.2022

Augšdaugavas novada jaunatnes sadraudzības vakars