Augšdaugavas novada jaunatnes sadraudzības vakars

Kultūra

Līksnas pagasta kultūras nams

S. Giptere t. 26065446 kultura@liksna.lv, L. Vaidere t. 26792878 liga.vaidere@augsdaugavasnovads.lv

18:00

25.11.2022

Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai veltīts pasākums “Jo ikvienam latvietim sava zeme ir svēta”